Pot acabar això com el rosari de l‘aurora

Informació

So disponible a l'aplicació APM? per a Android.

Baixa-la a Google Play