No es cierto, salvo alguna cosaInformació

So disponible a l'aplicació APM? per a Android.

Baixa-la a Google Play