Coge el movris y lo tirasInformació

So disponible a l'aplicació APM? per a Android.

Descarrega-la des del Google Play